บอร์ดกีฬาอาชีพ เร่งหามาตรการช่วยทุกกลุ่มกีฬาอาชีพ

บอร์ดกีฬาอาชีพ เร่งหามาตรการช่วยทุกกลุ่มกีฬาอาชีพ

บอร์ด กีฬาอาชีพ ให้เรียกกลุ่มกีฬาอาชีพปรึกษาหารือ คิดแผนช่วยเหลือทุกกลุ่ม จากผลกระทบเชื้อไวรัสโคโรนาสาพันธุ์ใหม่ -2019 โควิด-19 อย่างเร่งด่วน

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานต่อห้องประชุมว่า ด้วยเมืองไทยมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงกว้าง
ทำให้มีผลเสียต่อทุกแวดวง รวมถึงการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆทีจะต้องเลื่อนแล้วก็ยกเลิกการแข่งขันออกไป

ทำให้นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ และผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพที่ได้ผลกระทบดังกล่าว
แบ่งเป็นกลุ่มกีฬาอาชีพที่จดทะเบียนถูกต้องตาม พรบ.กีฬาอาชีพ มีดังนี้

1.นักกีฬาอาชีพ จำนวน 2,071 คน ,2.บุคลากรกีฬาอาชีพ จำนวน 1,575 คน ,3.สมาคมกีฬาอาชีพ จำนวน 14 สมาคม, 4.สโมสรกีฬาอาชีพ จำนวน 175 สโมสร ,
และก็5.ผู้จัดการแข่งขัน จำนวน 13 ราย นอกจากนั้น

ยังมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพแต่ไม่มีกฎหมายกีฬาอาชีพรองรับที่ชัดเจน 

โดยในวันนี้ ห้องประชุมลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเงื่อนไขรวมทั้งหลักเกณฑ์ต่างๆในการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มกีฬาอาชีพ
ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตาม พรบ.กีฬาอาชีพ โดยมอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ เรืองเวส เป็นประธาน

โดยมีบทบาทหลักคือ

1.ให้เก็บรวบรวมรายชื่อของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ เพื่อตรวจสอบสิทธิต่างๆในการขอรับการช่วยเหลือ

2.ให้ประมาณการงบประมาณที่จะต้องใช้ โดยให้ประสานงานและการสอบถามจากทางสโมสรกีฬาอาชีพ ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพต่างๆ
ในการจัดการแข่งขันในกรณียกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขัน เพื่อจะได้รับทราบถึงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนไปแล้ว
เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการวางแผนสำหรับการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

3. ให้ออกระเบียบการใช้จ่ายเงินในการช่วยเหลือดังกล่าว โดยให้นำรายละเอียดข้างต้นเข้าที่ประชุมพิจารณาอย่างเร่งด่วนนอกจากนี้
ที่ประชุมได้มอบหมายฝ่ายเลขาฯ วางแนวทางในการปรับแผนการใช้งบประมาณที่อนุมัติไปแล้วในรายการแข่งขันต่างๆ

ทั้งที่เลื่อนและยกเลิกการจัดการแข่งขัน อาทิ การจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ ให้ปรับเป็นการแข่งขันในประเทศแทน หรือรายการที่ยกเลิกการจัดการแข่งขัน
อาจปรับแผนใช้งบประมาณเปลี่ยนเป็นการประชาสัมพันธ์การสอนวิธีเล่นกีฬาออกทางช่องทางต่างๆ ซึ่งต้องนำรายละเอียดนำให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *